Näringsliv

Ungefär 50 % av arbetstillfällena finns inom offentlig verksamhet och de största arbetsgivarna är Karlsborgs kommun och Försvarsmakten med Livregementets husarer (K3) som utbildar en luftburen bataljon, en underrättelsebataljon och ansvarar för flygningar med UAV, obemannade luftfarkoster. Vid K3 finns också Fallskärmsjägarskolan och Försvarsmaktens överlevnadsskola, därutöver Örebro/Värmlandsgruppen som utbildar en del av Hemvärnet.

Flertalet arbetstillfällen finns inom handel och tillverkning.

Bortsett från den offentliga sektorns framträdande roll är Karlsborg en småföretagarkommun. Flertalet företag har under 10 anställda och bedriver verksamhet inom tillverkningsoch tjänstesektorn.

Karlsborg har ett mycket vackert läge invid Göta Kanal och Vätterns strand i den nordöstra delen av Västra Götalands län.

En stor del av kommunens landyta är riksintressant för sin natur och kulturbygd.

Företag i Karlsborgs kommunVill du veta mer om Karlsborgs näringsliv?
Kontakta då:
Näringslivschef Fredrik Tidholm
Mobil: 070-199 22 40
E-post: fredrik@karlsborgsutveckling.se