Affärsutveckling

För att få kontroll på företagets tillväxtpotential och minimera sårbarheten över tid, krävs att man får kontroll över vad som påverkar konkurrenskraften och potentialen i företaget. Att företaget växer får inte vara en slump. Inte heller får framtiden för företaget enbart styras av befintliga kunder.

Få kontroll över din situation, framtid, konkurrenskraft, affärer, kommunikation, unikitet och tillväxt. Varför skall din kund köpa av dig om fem år?

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi hjälpa små- och medelstora företag oavsett var i cykeln och processen man befinner sig.

Under rubriken "Länkar" på vår hemsida har vi samlat alla de olika samarbetsparter vi har. Vi har lång erfarenhet av att jobba med dessa och har direkta kontaktvägar till de flesta, så kontakta oss så hjälper vi till att ta dom första stegen...

Kontakta Näringslivschef Fredrik Tidholm om du har frågor eller vill diskutera ditt företags utveckling.
Mobil: 070-199 22 40
E-post: fredrik@karlsborgsutveckling.se