Om Projektet

Projekt Location Karlsborg
(benämns Inspelningsplats Karlsborg hos Leader)

Projekt Location Karlsborg är ett EU finansierat destinationsutvecklingsprojekt.
Projektet syftar till att exponera Karlsborgs natur och unika miljöer med film och bild. Projektet kommer att använda sig av Karlsborgs samlade resurser i form av mark, byggnader och företag/organisationer med mera för att visa på möjligheterna att skapa film och TV på ett effektivt sätt med lokalt stöd.

Projekt Location Karlsborg marknadsförs mot filmbranschen både i och utanför Sverige, och skänker positiva synergieffekter för Karlsborgs besöksnäring och förtätar kommunen.
Projektet kommer ha flera informationsträffar för allmänheten, dels för att informera om projektets framåtskridande, men också för att rekrytera medlemmar och resurser som kan användas i projektet i ett senare skede.

Projekt Location Karlsborg som plattform kommer skapa större möjligheter för både privata och kommunala aktörer, att genomföra en mer målande marknadsföring och på sikt locka fler turister och företag till kommunen. Detta görs genom att alla företag/organisationer som deltar i projektet, kan nyttja framtaget bild- och filmmaterial från en gemensam mediedatabas under projektets gång.

Vi är hoppfulla och tror stenhårt på att projektet kommer föra med sig så många bra händelser för Karlsborgs kommun och dess invånare.

Projektledare 
Catrin Skane  
Expeditionary Solutions Sweden 

Vill du tillbaka till KUBs hemsida?