Karolinas Lanthandel

Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter och väljs årligen på ordinarie bolagsstämma.
Kommunen representeras av två ledamöter och resterande tre ledamöter kommer från näringslivet.

Vid årsstämman 2016 valdes Catarina Davidsson in i styrelsen som nytt oppositionsråd och Susanne Ytterborn återvaldes som ordförande.


Styrelsen består nu av Susanne Ytterborn Ordförande, Ronny Olsson, Stig Larsson samt Catarina Davidsson och Peter Lindroth från Karlsborgs kommun.
LRF Karlsborg