Karolinas Lanthandel

Om KUB

För att stärka näringslivsklimatet och tillväxten ska KUB 2015 lägga kraften på:

  • Kontakten mellan tjänstemän, politiker och företagare
  • Samverkan inom näringslivet
  • Få företagare att våga och tro på sig själva
  • Ta vara på synpunkter, önskemål och intryck från näringslivet
  • Arrangera olika företagsträffar, tematräffar
  • Stärka Karlsborgs kommuns näringslivsanda så att vi tillsammans kan rikta oss ut till andra regioner
  • Upptäcka och använda varandra
  • Locka till fler etableringar
LRF Karlsborg