Om KUB

Karlsborgs Utveckling AB (KUB) är näringslivets och kommunens gemensamma resurs för den lokala näringslivsutvecklingen.
KUB är också kommunens arbetsmarknadsenhet (AME), som finns för den som är arbetssökande eller sjukskriven i behov av individuell arbetsträning/planering och utredning.
Detta gör AME till ett socialt center där möten mellan människor genererar bättre självkänsla och självförtroende.

Under 2017 ska ett nytt avtal mellan KUB och Karlsborgs kommun vara framförhandlat, det kommer att gälla 2018 - 2020.

Intressenter

Lanthandeln i Undenäs

Vision

  • KUB skall strategiskt och målinriktat medverka för utveckling av Karlsborgs näringsliv.
  • KUB skall medverka för ett bra investeringsklimat och underlätta etablering av nya företag.
  • KUB skall främja det befintliga lokala näringslivets konkurrenskraft och undanröja hinder för dess utveckling.
  • KUB skall bistå med samordning av näringslivsfrågor och kommunikation.
  • KUB skall ansvara för kommunens arbetsmarknadsfunktion. Den viktigaste uppgiften är att motverka utanförskap, samt arbeta för och stödja den aktiva arbetslinjen.