Offentliga upphandlingar

KUB har som intention att få Karlsborgs kommun att tillsammans med företagen arbeta för information- och kunskapsutbyte för att möjliggöra ett bättre samarbete vid kommunala upphandlingar.
Likaså att företagen i Karlsborgs kommun börjar arbeta aktivt med andra kommuners upphandlingar.
Vad är offentlig upphandling?
Några länkar:
Tillväxtverket
Kammarkollegiet
Offentlig upphandling och regional utveckling