Nyetablering av företag / Företagsförvärv

I samarbete med Swedbank - Jonas Sköld erbjuder KUB skräddarsydda lösningar för Nyetablering, Externt kapital, Generationsskifte och Försäljning av företag.
Alla uppdrag hanteras med sekretess utifrån uppdraget, och era unika behov
  • Analys och beskrivning av verksamheten
  • Due diligence
  • Affärsplan, kalkyler och marknadsplan
  • Affärsideanalys och swotanalys
  • Bankkontakter
  • Avtalsformulering, förslag till köpeavtal
  • Praktiska råd inför möte med bank och tillträde

Några nyttiga länkar

Innovationsbron har till uppgift att öka kunskapsutbytet och samarbetet mellan universitet/högskolor och näringsliv.
Starta och driva livsmedelsföretag är en webbtjänst från Livsmedelsverket som ger en överblick över de regler och skyldigheter som gäller dig som livsmedelsföretagare. Du får även information om tillstånd, hur ansökan går till och vilken myndighet du kan vända dig till.
Länsstyrelsen handlägger vissa tillstånd och ansökan om bidrag, till exempel stöd för start av företag i landsbygdsområde
Nationellt resurscentrum för kvinnligt företagande.
Winnet Sverige är en ideell förening som bildades i december 1999.
Vår uppgift är att genom samordning och stöd till kvinnors regionala och lokala resurscentra och nätverk verka för att kvinnor tar sin del av samhällets resurser i anspråk, att kvinnors kompetens tas tillvara i samhället samt att kvinnors och mäns insatser värderas lika.
PRV (Patent- och registreringsverket) - ger skydd och ensamrätt till tekniska idéer, varumärken och design.
Skatteverket - kontaktar du för att ansöka om F-skattsedel och momsregistrering samt göra anmälan som arbetsgivare.
Tullverket - ska du kontakta om du planerar att importera varor från länder utanför EU.
Svenska Uppfinnarföreningen (SUF) ger rådgivning till företagare som utvecklar en ny produkt eller idé.
Kontakt i Karlsborg: Inger Gustafsson, 076-044 75 71
Venture Cup - finns i hela Sverige och kan hjälpa dig att gå från idé till företag.