Så här kan näringslivet i Karlsborg samverka med Högskolan i Skövde.

Examensjobb

Många studenter är intresserade av att göra sitt examensarbete tillsammans med ett företag eller organisation där de får möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper i verkligheten. I gengäld får din verksamhet ett problem löst av engagerade studenter.
Ta chansen att vidareutveckla genom att samverka!

Mentorprogrammet - möt studenter på väg ut i arbetslivet

Högskolans mentorprogram, ett av Sveriges största, erbjuder engagerade studenter att under ett läsår få en personlig mentor från arbetslivet. Målet för mentorprogrammet är att stärka kontakten mellan studenter och deras framtida yrkesliv.

Partnerprogrammet

Med partnerprogrammet vill Högskolan i Skövde stärka samarbetet med och relationerna mellan näringsliv, kommuner och organisationer. Programmet baseras på långsiktig och strukturerad kunskapsöverföring och kompetensutveckling, där partners fungerar som rådgivare i varandras verksamheter

Utbildningsområden

Behöver ditt företag eller din organisation kompetensutveckling av befintlig kunskap eller önskar ni lära er något nytt?