Affärsutveckling

Affärsutveckling

För att få kontroll på företagets tillväxtpotential och minimera sårbarheten över tid, krävs att man får kontroll över vad som påverkar konkurrenskraften och potentialen i företaget. Att företaget växer får inte vara en slump. Inte heller får framtiden för företaget enbart styras av befintliga kunder.
Få kontroll över din situation, framtid, konkurrenskraft, affärer, kommunikation, unikitet och tillväxt. Varför skall din kund köpa av dig om fem år?
KUB erbjuder stöd i denna process. Vi gör en nulägesanalys och guidar er genom de konkurrensfaktorer som genererar värden i företaget.
Tillsammans med samarbetspartners kan vi hjälpa små- och medelstora företag oavsett var i cykeln och processen man befinner sig.
Business Sweden
Underlätta företagandet och entreprenörskap