Information för Karlsborgs invånare

Denna sida är till för att samla viktiga länkar för alla invånare i Karlsborg. En liten kommun som Karlsborg måste värna om det som bidrar till att stärka samvaro, närhet, service, identitet och lojalitet. Genom lojalitet och samverkan kan Karlsborg växa av egen kraft.

Vi försöker kontinuerligt att uppdatera sidan med fler viktiga länkar.
(Kom gärna med tips om länkar som du tycker passar på sidan)