Kontakt

Välkommen in!
Vill Du bli intressent i KUB? Eller har Du andra synpunkter, frågor, önskemål m.m. Skriv då gärna till oss.

KUBs kontor

Svartfjällsvägen 3
546 33 KARLSBORG
Ordförande i KUB
Susanne Ytterborn
Mobil: 0706-655 655
Näringslivschef
Fredrik Tidholm
Mobil: 070-199 22 40
Näringslivsassistent
Lennart Pettersson
Telefon: 0505-777 852 mellan 8 - 12

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Arbetsmarknadschef
Iren Pettersson
Telefon: 0505-777 853
Arbetsmarknadskonsulent
Maria Skoog
Telefon: 0505-777 854
Servicetjänst

mobil: 0722-46 71 16
Konsult / Ekonomi
Ronny Olsson
Mobil: 070-524 93 73
Arbetsledare
Marcel Gueffroy
Mobil: 072-519 89 20
Vill Du bli intressent i KUB? Eller har Du andra synpunkter, frågor, önskemål m.m. Skriv då gärna några rader till oss.
Namn
E-post
Meddelande