Feriepraktik

Dags för dig som är född 1999, 2000 eller 2001 att söka feriepraktik.
Ansökningsblanketter kan också hämtas i receptionen i kommunhuset.
Ansökningen kan du lämna in på receptionen i kommunhuset, Storgatan 16 eller skicka in till:
AME
Att: Lennart Pettersson
Svartfjällsvägen 3
546 33 Karlsborg
Senast fredagen den 7 april måste vi ha din ansökan.
Frågor kan besvaras av Lennart Pettersson, 0505-777 852 (mellan 8 - 12) eller e-post: