Kalendern är tom.

Aktuellt

Sök stöd

Här hittar du information om Västra Götalandsregionens stöd, finansiering och bidrag till projekt, organisationer och företag inom folkhälsa, kultur, miljö, regionutveckling, kollektivtrafik och rättighetsfrågor.

Leader Nordvästra Skaraborg

KUB och AME har bytt adress och telefonnummer.

Ny adress till KUB/AME:
Svartfjällsvägen 3
546 33 Karlsborg
Nya telefonnummer:
Lennart Pettersson: 0505-777 852
Iren Pettersson: 0505-777 853
Maria Skoog: 0505-777 854
Fredrik har kvar sitt gamla nummer: 070-199 22 40
  • KUB skall strategiskt och målinriktat medverka för utveckling av Karlsborgs näringsliv.
  • KUB skall medverka för ett bra investeringsklimat och underlätta etablering av nya företag.
  • KUB skall främja det befintliga lokala näringslivets konkurrenskraft och undanröja hinder för dess utveckling.
  • KUB skall bistå med samordning av näringslivsfrågor och kommunikation.
  • KUB skall ansvara för kommunens arbetsmarknadsfunktion. Den viktigaste uppgiften är att motverka utanförskap, samt arbeta för och stödja den aktiva arbetslinjen.

KUB:

samverkar med
PWC - Skövde
Swedbank - Karlsborg
Hjälp att starta företag
samarbetar lokalt med
samarbetar regionalt med
Translate this page into english
Besökare 519989